Esperanto en Oceanio

Antaŭmendado de la Nova Poemaro...

Picture
Mi: nomo……………………..familia nomo……………………………………..

Adreso (al kiu oni sendu la libron)…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mendas la libron “Sub la vasta ĉielo” kaj antaŭpagas la koston (inkluzive de sendokostoj) de 14.60 euroj al la  konto: ………….. de la Oceania Komisiono de UEA.

Pagu laŭ via kutima pagmaniero al UEA. Pri ĉiuj pagmanieroj vidu: http://www.uea.org/alighoj/pag_manieroj.html